Tuyển sinh năm 2022

Điều kiện bảo đảm chất lượng

20 Tháng Sáu 2022          164 lượt xem

Mẫu số 03: Báo cáo các điều kiện đảm bảo chất lượng

CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

1. Quy mô đào tạo hình thức chính quy đến ngày 31/12/2022 (Người học)

STT

Trình độ/ lĩnh vực/ ngành đào
tạo


ngành

Lĩnh
vực

Quy mô đào tạo

A

SAU ĐẠI HỌC

   

297

1

Tiến sĩ

   

29

1.1

Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

     

1.1.1

Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc

9140110

 

29

1.2

Nhân văn

     

1.1.2.

Văn hóa học

9229040

   

2

Thạc sĩ

   

268

2.1

Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

     

2.1.1

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn

8140111

 

171

2.2

Nhân văn

     

2.2.1

Quản lý văn hóa

8319042

 

97

2.3

Nghệ thuật

     

2.3.1

Mỹ thuật ứng dụng

8210410

   

B

ĐẠI HỌC

   

5434

3

Đại học chính quy

   

3730

3.1

ĐH Chính quy

   

3296

3.1.1

Các ngành đào tạo đặc thù có nhu
cầu cao về nhân lực trình độ đại học

     

3.1.1.1

Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân

     

3.1.1.1.1

Du lịch

7810101

 

116

3.1.2.1

Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

     

3.1.2.1.1

Sư phạm Âm nhạc

7140221

 

1007

3.1.2.1.2

Sư phạm Mỹ thuật

7140222

 

281

3.1.2.2

Nghệ thuật

     

3.1.2.2.1

Thiết kế đồ họa

7210403

 

786

3.1.2.2.2

Thiết kế thời trang

7210404

 

261

3.1.2.2.3

Hội họa

7210103

 

19

3.1.2.2.4

Thanh nhạc

7210205

 

237

3.1.2.2.5

Piano

7210208

 

109

3.1.2.2.6

Diễn viên kịch điện ảnh

7210234

 

128

3.1.2.3

Nhân văn

     

3.1.2.3.1

Quản lý văn hóa

7229042

 

274

3.1.2.4

Dịch vụ xã hội

     

3.1.2.4.1

Công tác xã hội

7760101

 

40

3.1.2.5

Sản xuất và chế biến

     

3.1.2.5.1

Công nghệ may

7540204

 

38

3.1.2

Các ngành đào tạo (trừ ngành đào tạo
đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực
trình độ đại học)

     

3.1.2.1

Lĩnh vực …

     

3.1.2.1.1

Ngành…

     
 

LIÊN THÔNG ĐH CHÍNH QUY

   

434

3.2

Liên thông từ trung cấp lên đại học

   

34

3.2.1

Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

     

3.2.1.1

Sư phạm Âm nhạc

7140221

 

9

3.2.1.2

Sư phạm Mỹ thuật

7140222

 

23

3.2.2

Nghệ thuật

     

3.2.2.1

Diễn viên kịch điện ảnh

7210234

 

2

3.2.2.2

Thiết kế Thời trang

7210404

 

0

3.2.3

Nhân văn

     

3.2.3.1

Quản lý văn hóa

7229042

 

0

3.3

Liên thông từ cao đẳng lên đại học

   

400

3.3.1

Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

     

3.3.1.1

Sư phạm Âm nhạc

7140221

 

104

3.3.1.2

Sư phạm Mỹ thuật

7140222

 

268

3.3.2

Nghệ thuật

     

3.3.2.1

Diễn viên kịch điện ảnh

7210234

 

28

3.3.2.2

Thiết kế Thời trang

7210404

 

0

3.3.3

Nhân văn

     

3.3.3.1

Quản lý văn hóa

7229042

 

0

3.4

Đào tạo đối với người đã tốt
nghiệp trình độ đại học trở lên

     

3.4.1

Lĩnh vực…

     

3.4.1.1

Ngành….

     

4

Đại học vừa làm vừa học

   

1704

4.1

Vừa làm vừa học

   

1704

4.1.1

Lĩnh vực…

     

4..1.1.1

Ngành…

     

4.2

Liên thông từ trung cấp lên đại học

   

128

4.2.1

Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

     

4.2.1.1

Sư phạm Âm nhạc

7140221

 

64

4.2.1.2

Sư phạm Mỹ thuật

7140222

 

64

4.2.2

Nhân văn

     

4.2.2.1

Quản lý văn hóa

7229042

   

4.3

Liên thông từ cao đẳng lên đại học

   

1576

4.3.1

Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

     

4.3.1 .1

Sư phạm Âm nhạc

7140221

 

649

4.3.1.2

Sư phạm Mỹ thuật

7140222

 

890

4.3.2

Nhân văn

     

4.3.2.1

Quản lý văn hóa

7229042

 

37

4.4

Đào tạo đối với người đã tốt nghiệp trình
độ đại học trở lên

     

4.2.1

Lĩnh vực…

     

4.2.1.1

Ngành….

     

5

Từ xa

     

5.1

Lĩnh vực…

     

5.1.1

Ngành…

     

C

CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC
MẦM NON

     

6

Cao đẳng chính quy

     

6.1

Chính quy

     

6.2

Liên thông từ trung cấp lên cao
đẳng

     

6.3

Đào tạo đối với người đã tốt nghiệp
trình độ cao đẳng

     

7

Cao đẳng vừa làm vừa học

     

7.1

Vừa làm vừa học

     

7.2

Liên thông từ trung cấp lên cao
đẳng

     

7.3

Đào tạo đối với người đã tốt nghiệp
trình độ cao đẳng

     

 

 

        

 

 

 2.  Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu:

 2.1. Thống kê số lượng, diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá:

  - Tổng diện tích đất của trường (ha):

  - Số chỗ ở ký túc xá sinh viên (nếu có).

  - Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của trường tính trên một sinh viên chính quy:

 

STT

Loại phòng

Số lượng

Diện tích sàn xây dựng (m2)

1

Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ sở đào tạo

36

3065.84

1.1

Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ

1

192

1.2

Phòng học từ 100 - 200 chỗ

2

280.8

1.3

Phòng học từ 50 - 100 chỗ

28

2245.94

1.4

Số phòng học dưới 50 chỗ

1

22.5

1.5

Số phòng học đa phương tiện

3

280.7

1.6

Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ sở đào tạo

1

43.9

2

Thư viện, trung tâm học liệu

3

395.4

3

Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập

92

5521.98

 

Tổng

131

8983.22

 

2.2  Các thông tin khác

 

   1.4. Danh sách giảng viên toàn thời gian

 

STT

Họ và tên

Giới tính

Trình độ đào tạo

Chức danh khoa học

Chuyên môn được đào tạo

Ngành tham gia giảng dạy

Tên ngành đại học

1

Bùi Hồng Hạnh

Nữ

Thạc sĩ

 

Văn hóa học

Thiết kế đồ họa

2

Bùi Thị Ánh Tuyết

Nữ

Thạc sĩ

 

Khoa học giáo dục

Thiết kế đồ họa

3

Bùi Thị Diệu Minh

Nữ

Thạc sĩ

 

LL Âm nhạc

Sư phạm Âm nhạc

4

Bùi Thị Huyền

Nữ

Thạc sĩ

 

Sư phạm Giáo dục thể chất

Sư phạm Âm nhạc

5

Bùi Thị Nam

Nữ

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật tạo hình - Hội họa

Thiết kế thời trang

6

Bùi Thị Thanh Tuyền

Nữ

Thạc sĩ

 

Lý luân và phương pháp dạy học bộ môn mỹ thuật

Sư phạm Mỹ thuật

7

Chu Đức Tùng

Nam

Thạc sĩ

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Du lịch

8

Chu Hoàng Trung

Nam

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật tạo hình chuyên ngành Hội họa

Thiết kế đồ họa

9

Chu Thị Hoài Phương

Nữ

Thạc sĩ

 

PP giảng dạy chuyên ngành âm nhạc (Thanh nhạc)

Thanh nhạc

10

Chu Thị Hương Thu

Nữ

Thạc sĩ

 

SP Mỹ thuật

Thiết kế đồ họa

11

Cù Thị Minh Giang

Nữ

Thạc sĩ

 

Văn hóa học

Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình

12

Đàm Minh Hưng

Nam

Thạc sĩ

 

Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc

Sư phạm Âm nhạc

13

Đặng Thái Sơn

Nam

Thạc sĩ

 

Lý luân và phương pháp dạy học am nhạc

Piano

14

Đặng Thị Lan

Nữ

Tiến sĩ

 

Sư phạm Âm nhạc

Sư phạm Âm nhạc

15

Đặng Thị Loan

Nữ

Thạc sĩ

 

Biểu diễn Thanh nhạc

Du lịch

16

Đào Đăng Phượng

Nam

Tiến sĩ

Phó giáo sư

Văn hóa học

Thiết kế đồ họa

17

Đào Thị Khánh Chi

Nữ

Thạc sĩ

 

Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc

Sư phạm Âm nhạc

18

Đào Thị Thúy Anh

Nữ

Tiến sĩ

 

Lý luận và Lịchsử Mỹ thuật

Hội hoạ

19

Đào Thị Thủy Tiên

Nữ

Thạc sĩ

 

Quản lý văn hóa

Quản lý văn hoá

20

Đào Văn Kiên

Nam

Thạc sĩ

 

Accordeon

Piano

21

Đào Văn Lợi

Nam

Thạc sĩ

 

Lý luận và pp dạy học âm nhạc

Sư phạm Âm nhạc

22

Đào Văn Thực

Nam

Thạc sĩ

 

Accordeon

Sư phạm Âm nhạc

23

Đinh Công Hải

Nam

Thạc sĩ

 

Biểu diễn Piano

Piano

24

Đinh Tiến Hiếu

Nam

Thạc sĩ

 

Hội họa

Thiết kế đồ họa

25

Đinh Văn Hoàng

Nam

Thạc sĩ

 

Triết học

Thiết kế đồ họa

26

Đỗ Ánh Tuyết

Nữ

Thạc sĩ

 

Tâm lý học

Thiết kế đồ họa

27

Đỗ Hương Giang

Nữ

Thạc sĩ

 

Biểu diễn Thanh nhạc

Thanh nhạc

28

Đỗ Quang Minh

Nam

Tiến sĩ

 

Văn hóa học

Thanh nhạc

29

Đỗ Thu Huyền

Nữ

Thạc sĩ

 

Lý luận và LS mỹ thuật ứng dụng

Thiết kế thời trang

30

Đoàn Anh Vũ

Nam

Thạc sĩ

 

Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc

Piano

31

Đoàn Thị Thu Hà

Nữ

Thạc sĩ

 

Văn hóa dân gian

Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình

32

Đoàn Thị Thúy Trang

Nữ

Thạc sĩ

 

Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc

Thanh nhạc

33

Dương Anh Đức

Nam

Thạc sĩ

 

Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc

Quản lý văn hoá

34

Dương Ba Quỳnh

Nam

Thạc sĩ

 

Nghệ thuật thiết kế

Thiết kế đồ họa

35

Dương Thị Thu Hà

Nữ

Tiến sĩ

Phó giáo sư

Văn hóa học

Quản lý văn hoá

36

Dương Vũ Bình Minh

Nữ

Thạc sĩ

 

Lý luận và pp dạy học âm nhạc

Sư phạm Âm nhạc

37

Giáp Văn Thịnh

Nam

Thạc sĩ

 

PP giảng dạy chuyên ngành âm nhạc (Thanh nhạc)

Thanh nhạc

38

Hà Cẩm Vân

Nữ

Thạc sĩ

 

Biểu diễn Piano

Piano

39

Hà Tân Mùi

Nam

Thạc sĩ

 

LL&PPDH Âm nhạc

Sư phạm Âm nhạc

40

Hà Thị Hoa

Nữ

Tiến sĩ

Phó giáo sư

Văn hóa học

Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình

41

Hà Thị Lý

Nữ

Thạc sĩ

 

Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc

Thanh nhạc

42

Hoàng Đức Dũng

Nam

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật tạo hình chuyên ngành Hội họa

Sư phạm Mỹ thuật

43

Hoàng Quốc Tuấn

Nam

Thạc sĩ

 

Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc

Thanh nhạc

44

Hoàng Thắng

Nam

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật (Mỹ thuật tạo hình - Hội họa)

Thiết kế thời trang

45

Hoàng Thị Oanh

Nữ

Thạc sĩ

 

Hội họa

Thiết kế thời trang

46

Hoàng Thị Thu Hằng

Nữ

Thạc sĩ

 

Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Thiết kế thời trang

47

Khuất Duy Nhã

Nam

Thạc sĩ

 

Nghệ thuật Âm nhạc: Sáng tác.

Sư phạm Âm nhạc

48

Lại Thị Phương Thảo

Nữ

Thạc sĩ

 

Văn hóa học

Hội hoạ

49

Lê Đức Tùng

Nam

Thạc sĩ

 

Hội họa

Thiết kế đồ họa

50

Lê Hải Thuận

Nam

Thạc sĩ

 

LL&PPDH Âm nhạc

Piano

51

Lê Huy Thục

Nam

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật(Mỹ thuật tạo hình - Hội họa)

Thiết kế đồ họa

52

Lê Mai Trinh

Nữ

Thạc sĩ

 

Hội họa

Sư phạm Mỹ thuật

53

Lê Minh Tuyến

Nữ

Thạc sĩ

 

Thanh nhạc

Thanh nhạc

54

Lê Nam

Nam

Thạc sĩ

 

LL&PP DHAN

Thanh nhạc

55

Lê Nguyễn Kiều Trang

Nữ

Thạc sĩ

 

Lý luận và lịch sử mỹ thuật ứng dụng

Thiết kế thời trang

56

Lê Phương Anh

Nữ

Thạc sĩ

 

Lý luận và Lịch sử mỹ thuật ứng dụng

Thiết kế thời trang

57

Lê Thị Hiền

Nữ

Thạc sĩ

 

Khoa học XH nhân văn Ngôn ngữ Anh

Thiết kế đồ họa

58

Lê Thị Kim Liên

Nữ

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật tạo hình chuyên ngành Hội họa

Sư phạm Mỹ thuật

59

Lê Thị Lan

Nữ

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật (Mỹ thuật tạo hình - Hội họa)

Công nghệ dệt, may

60

Lê Thị Mỹ Hạnh

Nữ

Tiến sĩ

 

Ngôn ngữ học

Thiết kế đồ họa

61

Lê Thị Nguyên

Nữ

Thạc sĩ

 

Luật

Công nghệ dệt, may

62

Lê Thị Tình

Nữ

Thạc sĩ

 

Biểu diễn Thanh nhạc

Sư phạm Âm nhạc

63

Lê Thị Út

Nữ

Thạc sĩ

 

Biểu diễn Thanh nhạc

Thanh nhạc

64

Lê Việt Hùng

Nam

Đại học

 

Sư phạm Giáo dục thể chất

Sư phạm Âm nhạc

65

Lê Vinh Hưng

Nam

Tiến sĩ

Phó giáo sư

Âm nhạc học

Sư phạm Âm nhạc

66

Lò Mai Trang

Nữ

Thạc sĩ

 

Chuyên ngành mỹ thuật ứng dụng

Thiết kế đồ họa

67

Lương Diệu Ánh

Nữ

Thạc sĩ

 

Lý thuyết vàLS Âm nhạc

Piano

68

Lương Đức Giang

Nam

Thạc sĩ

 

Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc

Sư phạm Âm nhạc

69

Lương Minh Tân

Nam

Thạc sĩ

 

Nghệ thuật Âm nhạc Sáng tác

Sư phạm Âm nhạc

70

Lương Thị Đào

Nữ

Thạc sĩ

 

Công tác xã hội

Công tác xã hội

71

Lương Thị Thanh Hải

Nữ

Tiến sĩ

 

Tâm lý học

Công tác xã hội

72

Lưu Ngọc Lan

Nữ

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật CN Thời trang

Thiết kế thời trang

73

Lưu Thị Hồng Điểm

Nữ

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật tạo hình chuyên ngành Hội họa

Hội hoạ

74

Lý Minh Huệ

Nữ

Thạc sĩ

 

Văn hóa học

Quản lý văn hoá

75

Mai Linh Chi

Nữ

Thạc sĩ

 

Nghệ thuật Âm nhạc Lý thuyết và Lịch sử Âm nhạc

Sư phạm Âm nhạc

76

Mai Thanh Hồng

Nữ

Thạc sĩ

 

Lịch sử

Quản lý văn hoá

77

Ngân Thị Thương

Nữ

Thạc sĩ

 

Văn hóa học

Sư phạm Âm nhạc

78

Nghiêm Thị Hà Ngân

Nữ

Thạc sĩ

 

Biểu diễn Piano

Piano

79

Nghiêm Thị Hồng Hà

Nữ

Thạc sĩ

 

Nghệ thuật Âm nhạc Lý thuyết và Lịch sử Âm nhạc

Sư phạm Âm nhạc

80

Ngô Quốc Khánh

Nam

Thạc sĩ

 

Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc

Sư phạm Âm nhạc

81

Ngô Thị Hòa

Nữ

Thạc sĩ

 

Ngôn ngữ Anh

Hội hoạ

82

Ngô Thị Hòa Bình

Nữ

Thạc sĩ

 

Văn học Việt Nam

Thiết kế đồ họa

83

Ngô Thị Thu Hà

Nữ

Thạc sĩ

 

Hội họa

Thiết kế thời trang

84

Ngô Thị Thủy Thu

Nữ

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật Ứng dụng

Thiết kế đồ họa

85

Ngô Thị Việt Anh

Nữ

Thạc sĩ

 

Văn hóa học

Quản lý văn hoá

86

Ngô Văn Sơn

Nam

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật Tạo hình - Hội họa

Thiết kế thời trang

87

Nguyễn Bích Nhung

Nữ

Thạc sĩ

 

Lý luận và lịch sử mỹ thuật ứng dụng

Thiết kế thời trang

88

Nguyễn Chí Công

Nam

Thạc sĩ

 

Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc

Sư phạm Âm nhạc

89

Nguyễn Đăng Nghị

Nam

Tiến sĩ

Phó giáo sư

Văn hóa học

Sư phạm Âm nhạc

90

Nguyễn Đỗ Long

Nam

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật

Thiết kế đồ họa

91

Nguyễn Đức Lân

Nam

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật (Mỹ thuật tạo hình - Đồ họa)

Thiết kế đồ họa

92

Nguyễn Đức Linh

Nam

Thạc sĩ

 

Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc

Sư phạm Âm nhạc

93

Nguyễn Duy Hùng

Nam

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật tạo hình – Hội họa

Thiết kế đồ họa

94

Nguyễn Duy Quốc Tuấn

Nam

Thạc sĩ

 

Hội họa

Thiết kế đồ họa

95

Nguyễn Hải Hà

Nam

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật tạo hình - hội họa

Công nghệ dệt, may

96

Nguyễn Hải Kiên

Nam

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật

Sư phạm Mỹ thuật

97

Nguyễn Hoài Phương Anh

Nữ

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật (Mỹ thuật tạo hình - Hội họa)

Thiết kế đồ họa

98

Nguyễn Hoàng Tùng

Nam

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật tạo hình - Hội họa

Sư phạm Mỹ thuật

99

Nguyễn Hoàng Tùng

Nam

Thạc sĩ

 

Thiết kế đồ họa

Thiết kế thời trang

100

Nguyễn Hồng Sơn

Nam

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật tạo hình - Đồ họa

Thiết kế đồ họa

101

Nguyễn Hồng Trang

Nữ

Thạc sĩ

 

Âm nhạc học

Sư phạm Âm nhạc

102

Nguyễn Hữu Dũng

Nam

Thạc sĩ

 

SP Mỹ thuật

Thiết kế đồ họa

103

Nguyễn Hữu Thức

Nam

Tiến sĩ

Phó giáo sư

Văn hóa học

Sư phạm Âm nhạc

104

Nguyễn Huy Trung

Nam

Thạc sĩ

 

Nghệ thuật chuyên ngành Hội họa

Sư phạm Mỹ thuật

105

Nguyễn Huyền Trang

Nữ

Thạc sĩ

 

LL và PP dạy học bộ môn mỹ thuật

Thiết kế thời trang

106

Nguyễn Khải

Nam

Thạc sĩ

 

Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc

Sư phạm Âm nhạc

107

Nguyễn Kiều Oanh

Nữ

Thạc sĩ

 

Công nghệ dệt may

Công nghệ dệt, may

108

Nguyễn Mai Hương

Nữ

Tiến sĩ

 

Tâm lý học

Thiết kế thời trang

109

Nguyễn Mai Thơ

Nữ

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật

Thiết kế thời trang

110

Nguyễn Minh Tân

Nam

Thạc sĩ

 

Lý luận và Lịchsử Mỹ thuật

Sư phạm Mỹ thuật

111

Nguyễn Minh Thùy

Nữ

Thạc sĩ

 

Điêu khắc

Sư phạm Mỹ thuật

112

Nguyễn Minh Trâm

Nữ

Thạc sĩ

 

Sư phạm Giáo dục thể chất

Sư phạm Mỹ thuật

113

Nguyễn Nguyệt Cầm

Nữ

Thạc sĩ

 

Văn hóa học

Piano

114

Nguyễn Phương Thảo

Nữ

Đại học

 

Thanh nhạc

Thanh nhạc

115

Nguyễn Quang Hải

Nam

Thạc sĩ

 

Nghệ thuật

Sư phạm Mỹ thuật

116

Nguyễn Quang Huy

Nam

Thạc sĩ

 

Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật Ứng dụng

Thiết kế đồ họa

117

Nguyễn Quang Huy

Nam

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật tạo hình chuyên ngành Hội họa

Thiết kế đồ họa

118

Nguyễn Quang Minh

Nam

Thạc sĩ

 

Nghệ thuật chuyên ngành Hội họa

Sư phạm Mỹ thuật

119

Nguyễn Quang Tùng

Nam

Thạc sĩ

 

Âm nhạc (Guitar)

Sư phạm Âm nhạc

120

Nguyễn Quỳnh Trang

Nữ

Thạc sĩ

 

Tâm lý & giáo dục

Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình

121

Nguyễn Thanh Dung

Nữ

Tiến sĩ

 

Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu

Thiết kế đồ họa

122

Nguyễn Thanh Duyên

Nữ

Thạc sĩ

 

Thanh nhạc

Sư phạm Âm nhạc

123

Nguyễn Thanh Huyền

Nữ

Thạc sĩ

 

Hội họa

Sư phạm Mỹ thuật

124

Nguyễn Thành Sơn

Nam

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật tạo hình - Đồ họa

Thiết kế đồ họa

125

Nguyễn Thành Vinh

Nam

Thạc sĩ

 

Sáng tác

Sư phạm Âm nhạc

126

Nguyễn Thị Ân

Nữ

Thạc sĩ

 

Lý luận và pp giảng dạy tiếng Anh

Sư phạm Mỹ thuật

127

Nguyễn Thị Bích Liên

Nữ

Thạc sĩ

 

Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật CN

Công nghệ dệt, may

128

Nguyễn Thị Duyên

Nữ

Thạc sĩ

 

Tâm lý học

Sư phạm Mỹ thuật

129

Nguyễn Thị Giang

Nữ

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật (Mỹ thuật tạo hình-Hội họa)

Sư phạm Mỹ thuật

130

Nguyễn Thị Hà Hoa

Nữ

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật tạo hình chuyên ngành Hội họa

Thiết kế đồ họa

131

Nguyễn Thị Hải Yến

Nữ

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật

Thiết kế đồ họa

132

Nguyễn Thị Huyền

Nữ

Thạc sĩ

 

Kinh tế chính trị

Thanh nhạc

133

Nguyễn Thị Huyền

Nữ

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật tạo hình chuyên ngành Hội họa

Thiết kế đồ họa

134

Nguyễn Thị Huyền

Nữ

Thạc sĩ

 

Thanh nhạc

Thanh nhạc

135

Nguyễn Thị Lan

Nữ

Thạc sĩ

 

Việt Nam học

Quản lý văn hoá

136

Nguyễn Thị Lệ Huyền

Nữ

Thạc sĩ

 

Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc

Sư phạm Âm nhạc

137

Nguyễn Thị Mai Hương

Nữ

Thạc sĩ

 

Thanh nhạc

Thanh nhạc

138

Nguyễn Thị May

Nữ

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật tạo hình chuyên ngành Hội họa

Sư phạm Mỹ thuật

139

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Nữ

Thạc sĩ

 

Văn hóa học

Thiết kế thời trang

140

Nguyễn Thị Mỵ

Nữ

Thạc sĩ

 

Hội họa

Thiết kế đồ họa

141

Nguyễn Thị Nga

Nữ

Thạc sĩ

 

PP giảng dạy chuyên ngành âm nhạc (Thanh nhạc)

Thanh nhạc

142

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Nữ

Thạc sĩ

 

Biểu diễn Thanh nhạc

Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình

143

Nguyễn Thị Phương Mai

Nữ

Thạc sĩ

 

Nghệ thuật Âm nhạc Lý thuyết và Lịch sử Âm nhạc

Sư phạm Âm nhạc

144

Nguyễn Thị Phương Thanh

Nữ

Thạc sĩ

 

Quản lý giáo dục

Thiết kế đồ họa

145

Nguyễn Thị Phương Thảo

Nữ

Tiến sĩ

Phó giáo sư

Văn hóa học

Sư phạm Âm nhạc

146

Nguyễn Thị Quỳnh Phương

Nữ

Thạc sĩ

 

Múa

Sư phạm Âm nhạc

147

Nguyễn Thị Thanh Loan

Nữ

Tiến sĩ

 

Văn hóa học

Quản lý văn hoá

148

Nguyễn Thị Thanh Mai

Nữ

Thạc sĩ

 

Văn hóa học

Công tác xã hội

149

Nguyễn Thị Thu Hà

Nữ

Thạc sĩ

 

Quản lý giáo dục

Thiết kế đồ họa

150

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nữ

Tiến sĩ

 

Quản trị ngành Giáo dục

Du lịch

151

Nguyễn Thị Thu Hương

Nữ

Thạc sĩ

 

Quản lý văn hóa

Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình

152

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nữ

Tiến sĩ

 

Quản lý GD

Thiết kế thời trang

153

Nguyễn Thị Thu Trang

Nữ

Thạc sĩ

 

Âm nhạc học

Sư phạm Âm nhạc

154

Nguyễn Thị Thu Trang

Nữ

Thạc sĩ

 

Nghệ thuật Âm nhạc Lý thuyết và Lịch sử Âm nhạc

Sư phạm Âm nhạc

155

Nguyễn Thị Thùy Linh

Nữ

Thạc sĩ

 

Quản lý văn hóa

Quản lý văn hoá

156

Nguyễn Thị Tố Mai

Nữ

Tiến sĩ

Phó giáo sư

Nghệ thuật

Sư phạm Âm nhạc

157

Nguyễn Thị Trang Ngà

Nữ

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật tạo hình chuyên ngành Hội họa

Sư phạm Mỹ thuật

158

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Nữ

Thạc sĩ

 

Giáo dục học, ngành GD mầm non

Sư phạm Âm nhạc

159

Nguyễn Thúy Hà

Nữ

Thạc sĩ

 

Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc

Sư phạm Âm nhạc

160

Nguyễn Thúy Hường

Nữ

Tiến sĩ

 

Lý luận & Lịch sử Sân khấu

Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình

161

Nguyễn Tú Anh

Nam

Thạc sĩ

 

Hội họa

Sư phạm Mỹ thuật

162

Nguyễn Tuấn Cường

Nam

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật tạo hình chuyên ngành Hội họa

Sư phạm Mỹ thuật

163

Nguyễn Văn Cường

Nam

Tiến sĩ

Phó giáo sư

Văn hóa học

Sư phạm Mỹ thuật

164

Nguyễn Văn Hiến

Nam

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật (Mỹ thuật tạo hình - Hội họa)

Thiết kế đồ họa

165

Nguyễn Xuân Giáp

Nam

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật (Mỹ thuật tạo hình - Hội họa)

Thiết kế đồ họa

166

Nguyễn Xuân Tám

Nam

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật (Mỹ thuật tạo hình - Hội họa)

Thiết kế đồ họa

167

Nông Thị Thanh Thúy

Nữ

Thạc sĩ

 

Văn hóa học

Thiết kế đồ họa

168

Nông Thị Thu Trang

Nữ

Thạc sĩ

 

SP Mỹ thuật

Thiết kế đồ họa

169

Phạm Bá Sản

Nam

Thạc sĩ

 

Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc

Piano

170

Phạm Bích Ngọc

Nữ

Thạc sĩ

 

LL và PP dạy học âm nhạc

Thanh nhạc

171

Phạm Hoàng Trung

Nam

Thạc sĩ

 

Chỉ huy

Sư phạm Âm nhạc

172

Phạm Hồng Phương

Nam

Thạc sĩ

 

Văn hóa học

Piano

173

Phạm Hùng Cường

Nam

Tiến sĩ

 

Lý luận & Lịch sử Mỹ thuật

Thiết kế đồ họa

174

Phạm Minh Tuấn

Nam

Thạc sĩ

 

Quản lý giáo dục

Thiết kế đồ họa

175

Phạm Minh Phong

Nam

Tiến sĩ

 

Mỹ thuật học

Công nghệ dệt, may

176

Phạm Ngọc Anh

Nam

Thạc sĩ

 

Triết học

Quản lý văn hoá

177

Phạm Ngọc Dũng

Nam

Tiến sĩ

 

Văn hóa học

Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình

178

Phạm Ngọc Thùy

Nữ

Thạc sĩ

 

Nghệ thuật sân khấu

Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình

179

Phạm Phương Linh

Nam

Thạc sĩ

 

Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật CN

Thiết kế đồ họa

180

Phạm Thanh Bình

Nam

Tiến sĩ

 

Tâm lý học

Công tác xã hội

181

Phạm Thị Huyền Trang

Nữ

Thạc sĩ

 

Giáo dục thể chất

Công tác xã hội

182

Phạm Thị Lý

Nữ

Thạc sĩ

 

Văn hóa và ngôn ngữ nước ngoài

Thiết kế đồ họa

183

Phạm Thị Ngọc Bích

Nữ

Thạc sĩ

 

Tiếng Anh

Thiết kế thời trang

184

Phạm Thị Thu Hà

Nữ

Thạc sĩ

 

Tư pháp và Hành chính Nhà nước, Luật học

Quản lý văn hoá

185

Phạm Thị Thu Trang

Nữ

Thạc sĩ

 

Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc

Thanh nhạc

186

Phạm Thu Hường

Nữ

Thạc sĩ

 

Lý thuyết vàLS Âm nhạc

Sư phạm Âm nhạc

187

Phạm Trọng Toàn

Nam

Tiến sĩ

Phó giáo sư

Văn hóa học

Sư phạm Âm nhạc

188

Phạm Viết Minh Tri

Nam

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật tạo hình - Hội họa

Thiết kế thời trang

189

Phạm Xuân Cảnh

Nam

Đại học

 

Lý luận âm nhạc

Sư phạm Âm nhạc

190

Phạm Xuân Danh

Nam

Thạc sĩ

 

Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc

Sư phạm Âm nhạc

191

Phan Văn Hùng

Nam

Thạc sĩ

 

Tạo hình, chuyênngành Điêu khắc

Thiết kế đồ họa

192

Quách Thị Ngọc An

Nữ

Tiến sĩ

Phó giáo sư

Văn hóa dân gian

Thiết kế đồ họa

193

Tạ Đình Thi

Nam

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật tạo hình - Hội họa

Thiết kế đồ họa

194

Tô Kim Nhung

Nữ

Đại học

 

Hội họa (bích họa)

Thiết kế thời trang

195

Tống Việt Anh

Nam

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật (Mỹ thuật tạo hình - Hội họa)

Thiết kế đồ họa

196

Trần Hoàng Tiến

Nam

Tiến sĩ

Phó giáo sư

Văn hóa học

Thiết kế đồ họa

197

Trần Nhật Minh

Nam

Đại học

 

Piano

Piano

198

Trần Quốc Thùy

Nam

Thạc sĩ

 

Biểu diễn Accordeon

Sư phạm Âm nhạc

199

Trần Tân Phương

Nữ

Thạc sĩ

 

Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc

Thanh nhạc

200

Trần Thanh Nga

Nữ

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật ứng dụng

Thiết kế đồ họa

201

Trần Thị Bích Thủy

Nữ

Thạc sĩ

 

Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc

Sư phạm Âm nhạc

202

Trần Thị Biển

Nữ

Tiến sĩ

 

Lý luận và Lịch sử mỹ thuật

Sư phạm Mỹ thuật

203

Trần Thị Thanh Hương

Nữ

Thạc sĩ

 

Nghệ thuật Âm nhạc Lý thuyết và Lịch sử Âm nhạc

Sư phạm Âm nhạc

204

Trần Thị Thanh Quý

Nữ

Thạc sĩ

 

Thanh nhạc

Thanh nhạc

205

Trần Thị Thảo

Nữ

Thạc sĩ

 

Văn hóa học

Du lịch

206

Trần Thị Vân

Nữ

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật Tạo hình - Hội họa

Thiết kế đồ họa

207

Trần Văn Quyến

Nam

Tiến sĩ khoa học

 

Kỹ sư dệt

Công nghệ dệt, may

208

Trần Việt Hùng

Nam

Thạc sĩ

 

Nghệ thuật

Thiết kế thời trang

209

Trần Vĩnh Khương

Nam

Thạc sĩ

 

LL và PP dạy học âm nhạc

Du lịch

210

Tráng Thị Thúy

Nữ

Thạc sĩ

 

Văn hóa học

Thiết kế đồ họa

211

Trang Tố Uyên

Nữ

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật tạo hình hội họa

Thiết kế đồ họa

212

Trịnh Anh Tuân

Nam

Thạc sĩ

 

Kinh tế

Du lịch

213

Trịnh Thị Hà

Nữ

Tiến sĩ

 

Tiếng Anh

Thiết kế đồ họa

214

Trịnh Thị Oanh

Nữ

Thạc sĩ

 

Nghệ thuật Âm nhạc

Thanh nhạc

215

Trịnh Thị Thu Hiền

Nữ

Tiến sĩ

 

Lý luận và pp giảng dạy tiếng Anh

Du lịch

216

Trương Tuấn Anh

Nam

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật tạo hình - Hội họa

Thiết kế thời trang

217

Trương Tố Loan

Nữ

Tiến sĩ

 

Ngôn ngữ học chuyên ngành Tiếng Anh

Công tác xã hội

218

Viên Thị Hường

Nữ

Thạc sĩ

 

PP giảng dạy chuyên ngành âm nhạc

Thanh nhạc

219

Vũ Hạnh Chi

Nữ

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật

Thiết kế đồ họa

220

Vũ Mai Hiên

Nữ

Thạc sĩ

 

Công nghệ may

Công nghệ dệt, may

221

Vũ Minh Hoàng

Nam

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật Ứng dụng

Sư phạm Mỹ thuật

222

Vũ Ngọc Sơn

Nam

Thạc sĩ

 

Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc

Sư phạm Âm nhạc

223

Vũ Thanh Nghị

Nam

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật tạo hình

Thiết kế thời trang

224

Vũ Thanh Thủy

Nữ

Thạc sĩ

 

Văn hóa học

Du lịch

225

Vũ Thanh Xuân

Nam

Thạc sĩ

 

Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc

Sư phạm Âm nhạc

226

Vũ Thị Kim Thu

Nữ

Thạc sĩ

 

Nghệ thuật Âm nhạc Lý thuyết và Lịch sử Âm nhạc

Sư phạm Âm nhạc

227

Vũ Thị Kim Vân

Nữ

Thạc sĩ

 

Nghệ thuật chuyên ngành Hội họa

Thiết kế đồ họa

228

Vũ Thị Thái Hoa

Nữ

Thạc sĩ

 

Văn hóa học

Quản lý văn hoá

229

Vũ Thị Thùy Linh

Nữ

Thạc sĩ

 

Chỉ huy hợp xướng

Sư phạm Âm nhạc

230

Vũ Thị Tươi

Nữ

Thạc sĩ

 

Lý luận và pp dạy học âm nhạc

Thanh nhạc

231

Vũ Việt Hoàng

Nam

Đại học

 

Khoa học máy tính

Thiết kế đồ họa

232

Vũ Xuân Hiển

Nam

Thạc sĩ

 

Hội họa

Thiết kế đồ họa

233

Yến Văn Hòa

Nam

Thạc sĩ

 

Mỹ thuật tạo hình - hội họa

Thiết kế đồ họa

 

Tổng số giảng viên toàn trường

         

 

 

          

 

 

 1.5. Danh sách giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

 

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Chức danh khoa học

Trình độ đào tạo

Chuyên môn được đào tạo

Ngành tham gia giảng dạy

Tên ngành cao đẳng

Tên ngành đại học

1

Bùi Đăng Khánh

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

 

Thạc sĩ

Biểu diễn Piano

 

Piano

2

Bùi Duy Anh

Nhà hát Ca múa nhạc Trung ương

 

Thạc sĩ

Lý luận & PPDH Âm nhạc

 

Piano

3

Đinh Thị Thu Hương

Nhà hát Vũ kịch Việt Nam

 

Thạc sĩ

Biểu diễn piano

 

Piano

4

Đinh Xuân Tùng

Công ty Vinaone Midea

 

Đại học

Đạo diễn điện ảnh

 

Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình

5

Đỗ Trần Phương

Đại học văn hóa Hà Nội

 

Tiến sĩ

Văn hóa học

 

Quản lý văn hóa

6

Đoàn Lê Phan Anh

Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

 

Thạc sĩ

Nghệ thuật dụng cụ âm nhạc

 

Piano

7

Hoàng Thị Trà My

Viện Âm nhạc Việt Nam

 

Thạc sĩ

Âm nhạc học

 

Piano

8

Kiều Minh Hiếu

Nhà hát Kịch Việt Nam

 

Đại học

Đạo diễn sân khấu

 

Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình

9

Lê Nam Trung

Đài truyền hình kỹ thuật số VTC

 

Thạc sĩ

Nghệ thuật điện ảnh- truyền hình

 

Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình

10

Nguyễn Kiều Anh

Tự do

 

Thạc sĩ

Nghệ thuật nhạc cụ

 

Piano

11

Nguyễn Thị Hiền Anh

Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

 

Thạc sĩ

Biểu diễn Piano

 

Piano

12

Nguyễn Thị Ngà

Công ty Du lịch Làng quê Yên Đức

 

Thạc sĩ

Giáo dục học

 

Thanh nhạc

13

Nguyễn Thị Thanh Hải

Tự do

 

Đại học

Kayboard Jazz

 

Piano

14

Nguyễn Tuấn Anh

Trung tâm Sản xuất Phim- ĐTH Việt nam

 

Đại học

Đạo diễn điện ảnh

 

Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình

15

Phạm Hoàng Lê

Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

 

Thạc sĩ

Âm nhạc học

 

Piano

16

Trần Đàm Hoàng

Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam

 

Đại học

Đạo diễn sân khấu

 

Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình

17

Trần Duy

Đại học Sư phạm Hà Nội

 

Thạc sĩ

Nghệ thuật Âm nhạc

 

Piano

18

Trần Hà Mi

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

 

Thạc sĩ

Nghệ thuật học

 

Piano

19

Trần Hoài Sơn

Tự do

 

Thạc sĩ

Lý luận và phương pháp giảng dạy âm nhạc

 

Thanh nhạc

20

Trần Mai Tuyết

Hưu trí

 

Thạc sĩ

Nghệ thuật học

 

Thanh nhạc

21

Trần Quốc Trọng

Tự do

 

Đại học

Đạo diễn điện ảnh

 

Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình

22

Trần Vương Thanh

Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

 

Tiến sĩ

Nghệ thuật học

 

Thanh nhạc

23

Vũ Văn Cường

Công ty Du lịch VietGlobal

 

Thạc sĩ

Du lịch

 

Du lịch

 

Hoạt động đào tạo

Thông tin Tuyển sinh về các ngành Đào tạo, Bồi dưỡng của NUAE

Thông tin website

TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO
+ Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
+ Người chịu trách nhiệm nội dung website: GĐ. Ths Lê Ngọc Chiến

Địa chỉ: Số 18 ngõ 55, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 625 16416 - Hotline: 039.827.9096.
Email: tuyensinh@spnttw.edu.vn
Website: http://tuyensinh.spnttw.edu.vn

Ghi rõ nguồn "tuyensinh.spnttw.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.