Tuyển sinh năm 2023

THÔNG BÁO: ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀ XÁC NHẬN NHẬP HỌC HỆ ĐẠI HỌC, ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY NĂM 2022

15 Tháng Chín 2022          3028 lượt xem

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số: 1979/TB -HĐTS                               Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Điểm trúng tuyển và xác nhận nhập học hệ đại học, đại học liên thông chính quy năm 2022

 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 1175/QĐ-ĐHSPNTTW ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW;

Căn cứ Kế hoạch số 1186/KH-HĐTS ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng tuyển sinh về kế hoạch tuyển sinh đại học, đại học liên thông chính quy năm 2022;

Căn cứ Thông báo số 333/TB-HĐTS ngày 22/7/2022 của Hội đồng tuyển sinh về thông báo điểm năng khiếu đủ điều kiện theo học các ngành của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh ngày 16/8/2022 về xét điểm trúng tuyển các ngành của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW năm 2022, cụ thể như sau:

I. Điểm trúng tuyển theo học các ngành

TT

Tên ngành

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

(2 môn năng khiếu nhân hệ số 2)

1

Sư phạm Âm nhạc

7140221

- Đối với thí sinh xét điểm văn hoá học bạ THPT: 32,5 điểm

- Đối với thí sinh xét điểm văn hoá THPT Quốc gia: 32,0 điểm.

2

Sư phạm Mỹ thuật

7140222

- Đối với thí sinh xét điểm văn hoá học bạ THPT: 32,5 điểm

- Đối với thí sinh xét điểm văn hoá THPT Quốc gia: 32,0 điểm.

3

Hội họa

7210103

33,0 điểm

4

Thiết kế Đồ họa

7210403

35,0 điểm

5

Thiết kế Thời trang

7210404

31,0 điểm

6

Công nghệ May

7540204

- Tổ hợp H00: 30,0 điểm

- Tổ hợp A01: 18,0 điểm

- Tổ hợp D01: 18,0 điểm

7

Thanh nhạc

7210205

32,0 điểm (Môn 3 - Thanh nhạc chuyên ngành phải có kết quả từ 8.0 điểm trở lên)

8

Piano

7210208

33,0 điểm (Môn 3 - Piano chuyên ngành phải có kết quả từ 6.5 điểm trở lên).

9

Diễn viên Kịch - Điện ảnh

7210234

21,0 điểm

10

Quản lý Văn hóa

7229042

- Tổ hợp N00: 30,0 điểm

- Tổ hợp H00: 30,0 điểm

- Tổ hợp R00: 24,0 điểm

- Tổ hợp C00: 18,0 điểm

11

Du lịch

7810101

18 điểm (Xét tổ hợp C00, C03, C04, D01)

12

Công tác Xã hội

7760101

18 điểm (Xét tổ hợp C00, C03, C04, D01)

13

Liên thông Sư phạm Mỹ thuật

7140222

Tổng điểm 3 môn đạt 21 điểm trở lên

14

Liên thông Sư phạm Âm nhạc

7140221

Tổng điểm 3 môn đạt 21 điểm trở lên

II. Danh sách trúng tuyển: Thí sinh truy cập website http//spnttw.edu.vn để xem danh sách công bố điểm trúng tuyển.

III. Xác nhận nhập học

- Từ ngày 16/9/2022 đến 17h00 ngày 30/9/2022 thí sinh trúng tuyển bắt buộc phải xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống của Bộ GDĐT trước khi nhập học tại Trường.

- Những thí sinh không xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GDĐT trong thời gian quy định, nếu không có lý do chính đáng coi như thí sinh từ chối nhập học.

- Các trường hợp trúng tuyển khác nhưng chưa xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GDĐT, HĐTS Nhà trường xem xét quyết định.

IV. Thời gian, địa điểm nhập học trực tiếp

1. Thời gian nhập học: Ngày 23/9/2022 (thứ 6).

2. Địa điểm: Tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW.

V. Thủ tục nhập học: Nhà trường gửi giấy báo trúng tuyển và thông báo thủ tục nhập học cho thí sinh qua đường bưu điện.

Thông tin liên hệ: Trung tâm tuyển sinh và Hợp tác đào tạo, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, số 18 ngõ 55, đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 02462516416; Hotline/Zalo 0947392229/0398279096./.

 

      Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- HĐTS;

- Website, facebook;

- Lưu VT, TTTS&HTĐT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

PGS.TS. Đào Đăng Phượng

 

Hoạt động đào tạo

Thông tin Tuyển sinh về các ngành Đào tạo, Bồi dưỡng của NUAE

Thông tin website

TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO
+ Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
+ Người chịu trách nhiệm nội dung website: GĐ. Ths Lê Ngọc Chiến

Địa chỉ: Số 18 ngõ 55, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 625 16416 - Hotline: 039.827.9096.
Email: tuyensinh@spnttw.edu.vn
Website: http://tuyensinh.spnttw.edu.vn

Ghi rõ nguồn "tuyensinh.spnttw.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.