Thông tin tuyển sinh

THÔNG BÁO SỐ 5: Về việc công bố điểm thi năng khiếu hệ đại học chính quy năm 2021

25 Tháng Bảy 2021          2044 lượt xem

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                Số: 1050/TB -HĐTS                                 Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2021

 

THÔNG BÁO SỐ 5

Của Hội đồng tuyển sinh đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW năm 2021 

 

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2021;

Căn cứ kết quả thi tuyển sinh năng khiếu các ngành hệ đại học năm 2021, Hội đồng tuyển sinh đại học Trường ĐHSP Nghệ thuật TW thông báo điểm thi năng khiếu như sau:

1. Điểm thi năng khiếu: Thí sinh truy cập Website: http://www.spnttw.edu.vn để tra cứu.

2. Điểm trúng tuyển:

- Tổng điểm Môn 2 + Môn 3 (Môn năng khiếu nhân hệ số 2) + Môn Văn (xét điểm học bạ hoặc điểm thi THPT quốc gia).

- Thí sinh chụp ảnh học bạ, giấy chứng nhận điểm thi THPT Quốc gia gửi đến địa chỉ email: hocba2021@spnttw.edu.vn (đặt tên tiêu đề: họ và tên _số báo danh_số điện thoại) để xét điểm trúng tuyển. Bản gốc học bạ phô tô công chứng và bản gốc giấy chứng nhận điểm thi THPT Quốc gia gửi theo đường bưu điện, ghi rõ họ và tên, số báo danh, số điện thoại.

- Điểm trúng tuyển của các ngành lấy từ cao xuống thấp.

- Riêng ngành Thanh nhạc, ngành Piano thí sinh phải đạt:

+ Điểm Thanh nhạc chuyên ngành (Môn 3) từ 8.0 điểm trở lên.

+ Điểm Piano chuyên ngành (Môn 3) từ 6.5 điểm trở lên.

- Những thí sinh không đủ điều kiện trúng tuyển có thể làm đơn xin chuyển điểm sang các ngành xét tuyển như: Quản lý văn hóa, Du lịch, Công tác xã hội, Công nghệ May hoặc các ngành có cùng Môn thi nhưng điểm trúng tuyển thấp hơn.

3. Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm tuyển sinh và Hợp tác đào tạo, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, số 18 ngõ 55, đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 02462516416; Hotline: 0947392229/0398279096.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- Website;

- HĐTS;

- Thí sinh dự thi;

- Lưu VT, TTTS&HTĐT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Đã ký)

 

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Đào Đăng Phượng

 

 

Hoạt động đào tạo

Thông tin Tuyển sinh về các ngành Đào tạo, Bồi dưỡng của NUAE

Thông tin website

TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO
+ Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
+ Người chịu trách nhiệm nội dung website: GĐ. Ths Lê Ngọc Chiến

Địa chỉ: Số 18 ngõ 55, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 625 16416 - Hotline: 039.827.9096.
Email: tuyensinh@spnttw.edu.vn
Website: http://tuyensinh.spnttw.edu.vn

Ghi rõ nguồn "tuyensinh.spnttw.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.