Thông tin tuyển sinh

Thông báo Điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2021

26 Tháng Tám 2021          1170 lượt xem

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                Số: 1180 /TB -HĐTS                                 Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

Điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2021

         

Căn cứ Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2021 của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW;

Căn cứ kết luận Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường ĐHSP Nghệ thuật TW năm 2021, ngày 26/8/2021. Hội đồng tuyển sinh sau đại học Thông báo điểm trúng tuyển các ngành như sau:

1. Điều kiện trúng tuyển

a) Điểm ngoại ngữ (Môn tiếng Anh) phải đạt từ 50 điểm trở lên theo thang điểm 100 và không dưới 30% điểm đối với từng kỹ năng.

b) Môn chuyên ngành phải đạt từ 5.0 điểm trở lên tính theo thang điểm 10.

c) Điểm trúng tuyển được tính tổng điểm của 02 môn chuyên ngành lấy từ cao xuống thấp.

2. Điểm trúng tuyển đối với thi tuyển theo chuyên ngành

TT

Tên ngành

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

(Tổng điểm của 2 môn chuyên ngành, không nhân hệ số)

1

Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc

8140111

11.5

2

Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Mỹ thuật

8140111

14.0

3

Quản lý Văn hóa

8319042

12.0

- Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học từ ngày 10/9/2021 đến ngày 15/9/2021 theo hình thức trực tuyến.

- Giấy báo trúng tuyển sẽ được Hội đồng tuyển sinh gửi qua đường bưu điện đến thí sinh.

3. Danh sách trúng tuyển, thời gian và thủ tục nhập học: Thí sinh truy cập Website http//spnttw.edu.vn.

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐHSP Nghệ thuật TW trân trọng thông báo!

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- Website;

- HĐTS;

- Thí sinh dự thi;

- Lưu VT, TTTS&HTĐT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 (Đã ký)

 

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Đào Đăng Phượng

 

 

 

Hoạt động đào tạo

Thông tin Tuyển sinh về các ngành Đào tạo, Bồi dưỡng của NUAE

Thông tin website

TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO
+ Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
+ Người chịu trách nhiệm nội dung website: GĐ. Ths Lê Ngọc Chiến

Địa chỉ: Số 18 ngõ 55, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 625 16416 - Hotline: 039.827.9096.
Email: tuyensinh@spnttw.edu.vn
Website: http://tuyensinh.spnttw.edu.vn

Ghi rõ nguồn "tuyensinh.spnttw.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.