Tuyển sinh năm 2024

THÔNG BÁO ĐIỂM NĂNG KHIẾU ĐỦ ĐIỀU KIỆN THEO HỌC CÁC NGÀNH CỦA TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW NĂM 2022

23 Tháng Bảy 2022          10103 lượt xem

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                Số: 1333/TB -HĐTS                                 Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Điểm năng khiếu đủ điều kiện theo học các ngành

của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW năm 2022

 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 1175/QĐ-ĐHSPNTTW ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW;

Căn cứ Kế hoạch số 1186/KH-HĐTS ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng tuyển sinh về kế hoạch tuyển sinh đại học, đại học liên thông chính quy năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh ngày 22/7/2022 về xét điểm năng khiếu đủ điều kiện theo học các ngành của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW năm 2022, cụ thể như sau:

I. Điểm năng khiếu đủ điều kiện theo học các ngành

TT

Tên ngành

Mã ngành

Điểm năng khiếu

(Chưa nhân hệ số)

1

Sư phạm Âm nhạc

7140221

Tổng điểm 2 môn năng khiếu đạt từ 13.0 điểm trở lên.

2

Sư phạm Mỹ thuật

7140222

Tổng điểm 2 môn năng khiếu đạt từ 13.0 điểm trở lên.

3

Hội họa

7210103

Tổng điểm 2 môn năng khiếu đạt từ 14.0 điểm trở lên.

4

Thiết kế Đồ họa

7210403

Tổng điểm 2 môn năng khiếu đạt từ 15.0 điểm trở lên.

7

Thiết kế Thời trang

7210404

Tổng điểm 2 môn năng khiếu đạt từ 13.0 điểm trở lên.

6

Công nghệ May

7540204

Đạt tổng điểm 2 môn năng khiếu từ 12.0 điểm trở lên.

7

Thanh nhạc

7210205

Tổng điểm 2 môn năng khiếu đạt từ 13.0 điểm trở lên, trong đó điểm môn Thanh nhạc chuyên ngành đạt từ 8.0 trở lên.

8

Piano

7210208

Tổng điểm 2 môn năng khiếu đạt từ 13.0 điểm trở lên, trong đó điểm Piano chuyên ngành đạt từ 6.5 trở lên.

9

Diễn viên Kịch - Điện ảnh

7210234

Tổng điểm 2 môn năng khiếu đạt 16 điểm trở lên (đã nhân hệ số).

10

Quản lý Văn hóa

7229042

Tổng điểm 2 môn năng khiếu đạt từ 12.0 điểm trở lên.

11

Liên thông Sư phạm Mỹ thuật

7140222

Tổng điểm 3 môn đạt 21 điểm trở lên

12

Liên thông Sư phạm Âm nhạc

 

Tổng điểm 3 môn đạt 21 điểm trở lên

II. Điểm xét theo phương thức khác

TT

Tên ngành

Mã ngành

Điểm đủ điều kiện

1

Quản lý Văn hóa

7229042

18 điểm (Xét tổ hợp C00)

2

Du lịch

7810101

18 điểm (Xét tổ hợp C00, C03, C04, D01)

3

Công tác Xã hội

7760101

18 điểm (Xét tổ hợp C00, C03, C04, D01)

4

Công nghệ May

7540204

18 điểm (Xét tổ hợp A00, D01)

III. Những điều cần lưu ý

- Thí sinh đủ điều kiện điểm năng khiếu, yêu cầu xác nhận nguyện vọng theo học ngành đăng ký và gửi điểm môn Ngữ Văn về Hội đồng tuyển sinh trước 17h00 ngày 29/7/2022 để Hội đồng tuyển sinh xét trúng tuyển và thông báo nhập học.

- Những thí sinh không đủ điều kiện điểm năng khiếu vào ngành đã đăng ký, có nguyện vọng học ngành khác cùng khối thi, làm đơn xin xét chuyển ngành (mẫu đơn kèm theo) gửi đến HĐTS trước 17h00 ngày 29/7/2022.

- Hội đồng tuyển sinh Trường ĐHSP Nghệ thuật TW công bố điểm thi năng khiếu tại địa chỉ: spnttw.edu.vn

- Để xác nhận trúng tuyển, thí sinh phải đăng ký nguyện vọng 1 ngành đủ điều kiện điểm năng khiếu đã dự thi trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo thisinh.thithptquocgia.edu.vn bằng tài khoản của cá nhân đã được cấp.

- Thông tin đăng ký nguyện vọng ngành học:

+ Tên trường: Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

+ Mã trường: GNT

+ Mã phương thức xét tuyển: 500

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp

môn tuyển sinh

Phương thức xét tuyển

1

7140221

Sư phạm Âm nhạc

N00

Theo phương thức khác

2

7140222

Sư phạm Mỹ thuật

H00

Theo phương thức khác

3

7210103

Hội họa

H00

Theo phương thức khác

4

7210208

Piano

N00

Theo phương thức khác

5

7210205

Thanh nhạc

N00

Theo phương thức khác

6

7210403

Thiết kế Đồ họa

H00

Theo phương thức khác

7

7210404

Thiết kế Thời trang`

H00

Theo phương thức khác

8

7210234

Diễn viên K-ĐA

S00

Theo phương thức khác

9

7229042

Quản lý Văn hóa

C00; H00; N00; R00

Theo phương thức khác

10

7540204

Công nghệ May

A01; D01; H00

Theo phương thức khác

11

7760101

Công tác Xã hội

C00; C03; C04; D01

Theo phương thức khác

12

7810101

Du lịch

C00; C03; C04; D01

Theo phương thức khác

- Thông tin liên hệ: Trung tâm tuyển sinh và Hợp tác đào tạo, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, số 18 ngõ 55, đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 02462516416; Hotline/Zalo 0947392229/0398279096.

 

      Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- HĐTS;

- Website, facebook;

- Lưu VT, TTTS&HTĐT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

PGS.TS. Đào Đăng Phượng

Hoạt động đào tạo

Thông tin Tuyển sinh về các ngành Đào tạo, Bồi dưỡng của NUAE

Thông tin website

TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO
+ Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
+ Người chịu trách nhiệm nội dung website: GĐ. Ths Lê Ngọc Chiến

Địa chỉ: Số 18 ngõ 55, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 625 16416 - Hotline: 039.827.9096.
Email: tuyensinh@spnttw.edu.vn
Website: http://tuyensinh.spnttw.edu.vn

Ghi rõ nguồn "tuyensinh.spnttw.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.