Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc trình độ tiến sĩ

CHUYÊN NGÀNH LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

1. Mã ngành:  9140111

2. Hồ sơ chuyên môn/Môn thi:

- Hồ sơ chuyên môn (dành cho người đã có bằng tốt nghiệp thạc sĩ): Đề cương nghiên cứu, bài luận nghiên cứu,...

- Môn thi tuyển (dành cho người đã có bằng tốt nghiệp đại học): môn thi theo quy đinh của hội đồng tuyển sinh.

3. Phương thức tuyển sinh

Theo kế hoạch tuyển sinh của Nhà trường

- Xét tuyển (đối với người đã có bằng tốt nghiệp thạc sĩ)

- Xét tuyển kết hợp thi tuyển (đối với người đã có bằng tốt nghiệp đại học).

4. Tổng quan về ngành

Chương trình tiến sĩ Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc hướng đến mục tiêu đào tạo các nhà khoa học có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành sư phạm âm nhạc.  Đó là các nhà khoa học có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo; khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề mới có ý nghĩa khoa học về lý luận và phương pháp thực hành âm nhạc; có khả năng giảng dạy những vấn đề về lý thuyết, thực hành âm nhạc chuyên sâu và trình độ cao; đảm nhiệm được các vị trí khác trong hoạt động âm nhạc như: chuyên gia chuyên ngành nghệ thuật âm nhạc, quản lý công tác giáo dục - đào tạo âm nhạc, nhà phê bình - lý luận âm nhạc; có khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học, biên soạn sách chuyên khảo, sách tham khảo, chương trình đào tạo, giáo trình...

5. Các môn học chuyên ngành

Phương pháp luận nghiên cứu chuyên ngành, giáo dục âm nhạc, Lý luận về phương pháp dạy học thanh nhạc, Lý luận về phương pháp dạy học nhạc cụ, Lý luận về âm nhạc cổ truyền Việt Nam, Giáo dục âm nhạc trong bối cảnh toàn cầu hóa, Giáo dục âm nhạc ở trường phổ thông, Giáo dục thẩm mỹ âm nhạc.

6. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

- Làm công tác giảng dạy âm nhạc tại các trường phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học.

- Làm công tác nghiên cứu ở các tổ chức, cơ quan về âm nhạc, các cơ sở đào tạo đặc biệt hoặc ở xã hội trong và ngoài nước về lĩnh vực âm nhạc, Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc.

- Làm những công việc liên quan đến những vấn đề khác nhau thuộc khối văn hóa nghệ thuật.

Hoạt động đào tạo

Thông tin Tuyển sinh về các ngành Đào tạo, Bồi dưỡng của NUAE

Thông tin website

TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO
+ Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
+ Người chịu trách nhiệm nội dung website: GĐ. Ths Lê Ngọc Chiến

Địa chỉ: Số 18 ngõ 55, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 625 16416 - Hotline: 039.827.9096.
Email: tuyensinh@spnttw.edu.vn
Website: http://tuyensinh.spnttw.edu.vn

Ghi rõ nguồn "tuyensinh.spnttw.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.