Chức năng nhiệm vụ

TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO

- Địa chỉ: Tầng 1 nhà Hiệu bộ, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

- Điện thoại: Hotline: 0974392229 - Văn phòng: 02462516416 - Giám đốc: 0913 047 105

- Email: tuyensinh@spnttw.edu.vn

1. Chức năng:

       Là đơn vị cơ sở trực thuộc trường ĐHSP Nghệ thuật TW, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện tổ chức công tác tư vấn tuyển sinh, liên kết hợp tác đào tạo trong và ngoài nước phục vụ công tác đào tạo và hợp tác quốc tế của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo ở trong và ngoài nước tổ chức tư vấn, tuyển sinh, liên kết, hợp tác đào tạo theo các hình thức, các hệ đào tạo của Nhà trường.

- Thu nhận hồ sơ, tổ chức tuyển sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn theo các hệ đào tạo của Trường.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức, quản lý đào tạo, bồi dưỡng các khóa học Nghệ thuật, nghiệp vụ sư phạm, bồi dưỡng chức danh và các chương trình bồi dưỡng khác theo yêu cầu của Nhà trường.

- Tham mưu, thực hiện điều phối các hoạt động hợp tác quốc tế.

- Thực hiện các quy định, quy chế tổ chức hoạt động của Trường và các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng. 

      (Nguồn: Quyết định số 322/QĐ-ĐHSPNTTW ngày 31/3/2020 của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Hoạt động đào tạo

Thông tin Tuyển sinh về các ngành Đào tạo, Bồi dưỡng của NUAE

Thông tin website

TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO
+ Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
+ Người chịu trách nhiệm nội dung website: TS. Đỗ Việt Hùng

Địa chỉ: Số 18 ngõ 55, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 625 16416 - Hotline: 0947 392 229.
Email: tuyensinh@spnttw.edu.vn
Website: http://tuyensinh.spnttw.edu.vn

Ghi rõ nguồn "tuyensinh.spnttw.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.