Chức năng nhiệm vụ

TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO

- Địa chỉ: Tầng 1 nhà Hiệu bộ, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

- Điện thoại: Hotline: 0974392229 - Văn phòng: 02462516416 - Giám đốc: 0913 047 105

- Email: tuyensinh@spnttw.edu.vn

1. Chức năng:

Là đơn vị trực thuộc trường ĐHSP Nghệ thuật TW, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác tư vấn, tuyển sinh, liên kết, hợp tác đào tạo của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo ở trong nước tổ chức tư vấn, tuyển sinh, liên kết, hợp tác đào tạo theo các hình thức, các hệ đào tạo của Nhà trường. Xây dựng các văn bản về công tác tuyển sinh, tư vấn tuyển sinh, hợp tác và liên kết đào tạo, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

- Thu nhận hồ sơ, tổ chức tuyển sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn theo các hệ đào tạo của Trường; tổ chức, quản lý đào tạo, bồi dưỡng các khóa học Nghệ thuật, nghiệp vụ sư phạm, bồi dưỡng chức danh và các chương trình bồi dưỡng khác theo đúng quy định.

- Thực hiện các quy định, quy chế tổ chức hoạt động của Trường và các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng. 

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Giám đốc

ThS. CVC Lê Ngọc Chiến

Chuyên môn: ThS Quản lý văn hóa

Cử nhân Sư phạm GDTC

Tham mưu cho BGH thực hiện về công tác tư vấn, tuyển sinh các hệ, chác chương trình đào tạo chính quy, VLVH, nghiệp vụ, ngắn hạn....

- Phụ trách chung, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Trung tâm.

- Kiêm nhiệm Chủ tịch CCB Nhà trường.

- Kiêm nhiệm Chỉ huy phó BCHQS Trường

- Kiêm nhiệm Bí thư Chi bộ Trung tâm

- Thực hiện các nhiệm vụ khác Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu giao.

 

2

Phó Giám đốc

CN. CVC. Trần Danh Toàn

Chuyên môn: Công nghệ Thông tin

Giúp Giám đốc TT thực hiện các nhiệm vụ về công tác thi tuyển sinh các hệ đào tạo chính quy, liên thông chính quy.

- Xây dựng QĐ thành lập HĐ thi và các ban giúp việc, KH tổ chức thi; phân công cán bộ coi thi, chấm thi; các văn bản hướng dẫn tổ chức coi thi, chấm thi; quy trình tổ chức thi, chấm thi.

- Tổng hợp báo cáo lĩnh vực được phân công phụ trách: Báo cáo xác định chỉ tiêu tuyển sinh; đề án tuyển sinh.

- Đầu mối phụ trách máy tính, xử lý dữ liệu, các báo cáo tuyển sinh các hệ đào tạo.

- Phụ trách Quản trị Website tuyển sinh của Trung tâm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 

3

Phó Giám đốc

ThS. CVC Đào Thị Việt Hà

Chuyên môn: ThS Quản lý Giáo dục

Giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ về công tác đào tạo, bồi dưỡng các lớp lớp dồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, lớp tạo nguồn, lớp thực hành năng khiếu ngắn hạn; thực hiện các báo cáo liên quan theo lĩnh vực phụ trách.

- Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, thiết bị phục vụ tuyển sinh của Trung tâm, thực hiện công tác thanh quyết toán theo quy định.

- Đầu mối phụ trách về công tác tư vấn tuyển sinh online (fanpage, facebook...) các hệ, các chương trình đào tạo.

- Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh của ngành Thanh nhạc và Piano, xử lý thông tin, dữ liệu ban đầu, gửi thông báo nhập học cho các thí sinh trúng tuyển.

- Quản lý File trên máy tính, sổ văn bản đến văn bản đi; quản lý hồ sơ lưu trữ văn bản (Sổ công văn đến, đi; hệ thống các văn bản quản lý của đơn vị; văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Các văn bản chỉ đạo chuyên môn; Văn bản phối hợp các đơn vị trong Trường; trình ký, photo, phát hành, chuyển, nhận các văn bản chỉ đạo, điều hành, văn phòng phẩm...).

- Theo dõi chấm công, phân loại lao động, tổng hợp báo cáo tháng gửi phòng Tổ chức - Hành chính.

- Phối hợp thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, công tác tư vấn tuyển sinh online, gửi thông báo nhập học cho các thí sinh trúng tuyển.

- Kiêm nhiệm công tác Công đoàn Trường.

- Tổng hợp, báo cáo các lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 

4

Chuyên viên

ThS. Lê Thị Huyền

Chuyên môn: Lý luận và PP dạy học Âm nhạc.

Giúp Giam đốc Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ về công tác tư vấn tuyển sinh các chương trình đào tạo hệ đại học chính quy, liên thông chính quy, cụ thể:

- Xây dựng dự báo nhu cầu xã hội, hướng nghiệp tạo nguồn tuyển sinh.

- Xây dựng kế hoạch tư vấn tuyển sinh tổng thể hàng năm; QĐ thành lập BCĐ, Ban tư vấn; kế hoạch tư vấn tại các địa phương và các đối tác; Quy trình, phương án tổ chức tư vấn; nội dung chương trình công tác tập huấn về tư vấn tuyển sinh.

- Theo dõi tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác tư vấn TS của trung tâm và các đơn vị (hàng ngày).

- Tổng hợp, báo cáo các lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh các ngành khoa Sư phạm Âm nhạc, xử lý thông tin, dữ liệu ban đầu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 

5

Chuyên viên

ThS Phùng Hoàng Việt

Chuyên môn: Lý luận và PP dạy học Âm nhạc.

Giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ về công tác đào tạo, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, lớp tạo nguồn, lớp thực hành năng khiếu ngắn hạn....

- Công tác tư vấn: Xây dựng kế hoạch tư vấn tổng thể; thông báo; phương án tư vấn tại các địa phương, các đơn vị, đối tác.

- Công tác tổ chức mở lớp nghiệp vụ, thăng hạng: QĐ ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên các bậc; TB mở lớp; QĐ mở lớp (Kèm theo KH học tập và phân công giảng viên); danh sách học viên; sổ quản lý giảng dạy; KH tổ chức thi; Lưu trữ bài thi, bài thu hoạch; Bảng ghi kết quả học tập; QĐ công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ; Sổ gốc cấp chứng chỉ.

- Tổ chức, quản lý quy trình mở lớp ngắn hạn: Danh sách các lớp; phân công giảng viên; tài liệu phục vụ giảng dạy; kế hoạch học tập.

- Soạn thảo công văn, hợp đồng TS với các đối tác.

- Tổng hợp, báo cáo các lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 

6

Chuyên viên

ThS Trần Thị Phương

Chuyên môn: Văn hóa học

Giúp Giám đốc trung tâm thực hiện các nhiệm vụ về công tác tư vấn, tuyển sinh SĐH, NCS.

- TB Tuyển sinh; QĐ về kinh phí dự thi; Kế hoạch tổ chức thi; QĐ thành lập HĐTS; QĐ thành lập Ban giúp việc; Phương án tổ chức thi; QyĐ thời gian, hiệu lệnh và nhiệm vụ công tác tổ chức thi; Hướng dẫn thí sinh về các môn dự thi tuyển sinh; Hướng dẫn tiếp nhận thí sinh; QyĐ công tác Ban thư ký; TB cử cán bộ, giảng viên tham gia công tác tuyển sinh; QĐ thành lập Tiểu ban xét tuyển NCS; QyĐ hướng dẫn chấm thi các môn lý thuyết; QyĐ hướng dẫn chấm thi môn TA; QyĐ hướng dẫn chấm thi các môn năng khiếu;

- Xây dựng các Quyết định trúng tuyển của các hội đồng thi và Danh sách kèm theo (Đ/c Toàn kiểm soát).

- Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh các ngành khoa Văn hóa nghệ thuật, khoa Sau đại học xử lý thông tin, dữ liệu ban đầu, gửi thông báo nhập học tổ chức nhập học cho các thí sinh trúng tuyển.

- Thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh online (fanpage, facebook...) các hệ, các chương trình đào tạo.

- Tổng hợp, báo cáo các lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 

7

Chuyên viên

ThS Trần Hoàng Minh

Chuyên môn: Quản lý văn hóa

Giúp Giám đốc trung tâm thực hiện các nhiệm vụ:

- Tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu thông tin về Trường, về ngành học cho học sinh các trường THPT (phối hợp cùng đ/c Huyền).

- Thường xuyên nắm bắt tình hình tuyển sinh chung của các trường để báo cáo lãnh đạo trung tâm có biện pháp tổ chức tư vấn tuyển sinh phù hợp.

- Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh các ngành khoa Sư pham mỹ thuật, khoa Thiết kế đồ họa, khoa Thiết kế thời trang và công nghệ May, xử lý thông tin, dữ liệu ban đầu, gửi thông báo nhập học cho các thí sinh trúng tuyển.

- Tổng hợp, báo cáo các lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Quản lý, báo cáo kiểm kê tài sản của đơn vị

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 

8

Chuyên viên

ThS Vũ Mạnh Tiệp

Chuyên môn: Triết học

Tham mưu giúp Giám đốc TT thực hiện các nhiệm vụ về công tác thực hiện quy trình công tác thi tuyển sinh các hệ vừa làm vừa học.

- Hồ sơ tổ chức tuyển sinh (Văn bản của địa phương; VB đồng ý của Bộ GD&ĐT; QĐ thành lập HĐ thi và các ban giúp việc; KH tổ chức thi tuyển; Quy trình tổ chức thi, chấm thi.

- Soạn thảo công văn phúc đáp, hợp đồng TS với các đối tác.

- Lưu trữ bài thi, sổ điểm; các QĐ trúng tuyển và Danh sách kèm theo của các hội đồng thi.

- Tiếp nhận xử lý, nhập dữ liệu lên phầm mềm tuyển sinh của tất cả các ngành (Đ/c Toàn phối hợp).

- Tổng hợp, báo cáo các lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 

 

 

Hoạt động đào tạo

Thông tin Tuyển sinh về các ngành Đào tạo, Bồi dưỡng của NUAE

Thông tin website

TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO
+ Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
+ Người chịu trách nhiệm nội dung website: GĐ. Ths Lê Ngọc Chiến

Địa chỉ: Số 18 ngõ 55, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 625 16416 - Hotline: 039.827.9096.
Email: tuyensinh@spnttw.edu.vn
Website: http://tuyensinh.spnttw.edu.vn

Ghi rõ nguồn "tuyensinh.spnttw.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.