Tuyển sinh Sau đại học

      THÔNG BÁO

V/v Tuyển sinh sau đại học năm 2020

            Trường ĐHSP Nghệ thuật TW thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2020 như sau:

            1. Các chuyên ngành và môn thi tuyển

            1.1. Trình độ thạc sĩ

Stt

Chuyên ngành

Mã ngành

Các môn thi tuyển

Môn chủ chốt

Môn chuyên ngành

Ngoại ngữ

1

Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc

8140111

Kiến thức Âm nhạc tổng hợp

Năng lực hoạt động âm nhạc

Thí sinh dự thi 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức

2

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Mĩ thuật

8140111

Kiến thức Mĩ thuật tổng hợp

Hình họa

3

Quản lý văn hóa

8319042

Kiến thức Quản lý văn hóa

Cơ sở văn hóa Việt Nam

            1.2. Trình độ tiến sĩ

Chuyên ngành

Nội dung xét tuyển

Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc

Hồ sơ chuyên môn

Bài luận nghiên cứu

           Trường hợp thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học tham dự xét tuyển nghiên cứu sinh, ngoài việc xét tuyển hồ sơ như thí sinh có bằng tốt nghiệp thạc sĩ, thí sinh phải dự thi 02 môn: Kiến thức âm nhạc tổng hợp (Môn chủ chốt) và Năng lực hoạt động âm nhạc (Thanh nhạc/Nhạc cụ). Thí sinh thi cùng với thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc của nhà trường.

2. Đối tượng dự thi và xét tuyển

2.1. Trình độ thạc sĩ

Người dự thi trình độ thạc sĩ phải có các điều kiện sau:

            * Về văn bằng:

- Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi;

- Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi;

- Người tốt nghiệp đại học một số ngành khác có thể đăng ký dự thi vào chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ Quản lý văn hóa được dự thi sau khi đã học bổ sung kiến thức theo quy định;

- Đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học không chính quy phải học Chương trình bổ sung kiến thức tương đương đại học chính quy của chuyên ngành dự thi.

 - Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

* Về thâm niên công tác:

- Những người có bằng tốt nghiệp ngành khác đăng ký dự thi vào chuyên ngành Quản lý văn hóa thì phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực văn hóa.

            * Công dân nước ngoài có nguyện vọng học thạc sĩ tại Việt Nam được Hiệu trưởng căn cứ vào ngành đào tạo, kết quả học tập ở trình độ đại học; trình độ ngôn ngữ theo yêu cầu của chương trình đào tạo và trình độ tiếng Việt để xét tuyển; trường hợp có điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam với chính phủ nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế về việc tiếp nhận công dân nước ngoài đến Việt Nam học tập ở trình độ thạc sĩ thì áp dụng qui định của điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận hợp tác đó.

            2.2. Trình độ tiến sĩ

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải có các điều kiện sau:

            - Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc. Trường hợp chưa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại Giỏi trở lên, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

- Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

            - Lý lịch bản thân rõ ràng, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

            - Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm) giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Nếu người dự thi là cán bộ, công nhân, viên chức cơ quan nhà nước phải có quyết định cử đi học. Người chưa có việc làm phải được cơ quan địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và không vi phạm pháp luật.

            3. Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp

            3.1. Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp với các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ

Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc

Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật

Quản lý văn hóa

- Ngành đúng, ngành phù hợp: Sư phạm Âm nhạc.

- Ngành gần: Âm nhạc học, Thanh nhạc, Lý luận âm nhạc, Sáng tác âm nhạc, Chỉ huy âm nhạc, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, Biểu diễn nhạc cụ phương Tây, Ca kịch dân tộc truyền thống, Dân tộc nhạc học...

- Ngành đúng: Sư phạm Mỹ thuật

- Ngành phù hợp: Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật.

 - Ngành gần: Đồ họa, Hội họa, Điêu khắc, Thiết kế Công nghiệp, Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Thời trang, Thiết kế Nội thất, Thiết kế Mỹ thuật Sân khấu điện ảnh, Mỹ thuật truyền thống...

- Ngành đúng:  Quản lý văn hóa.

- Ngành gần: Văn hóa học, Việt Nam học, Bảo tồn - Bảo tàng, Xuất bản - Phát hành sách, Ngữ văn, Báo chí, Nhân học, Lịch sử, Thư viện, Du lịch, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Lý luận nghệ thuật (Âm nhạc, Sân khấu - Điện ảnh, Mĩ thuật…)

- Ngành khác: Tài chính, Kế toán, Xây dựng, Công nghệ - Thông tin… Đối với các ngành khác, người học phải có tối thiểu 2 (hai) năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực văn hóa.

            3.2. Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp với trình độ đào tạo tiến sĩ

            - Ngành tốt nghiệp đại học được coi là ngành đúng: Sư phạm Âm nhạc. Chuyên ngành tốt nghiệp thạc sĩ được coi là chuyên ngành đúng: Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc.

            - Ngành tốt nghiệp đại học, chuyên ngành tốt nghiệp thạc sĩ là chuyên ngành phù hợp, chuyên ngành gần bao gồm: Lý luận âm nhạc, Sáng tác âm nhạc, Chỉ huy, Biểu diễn âm nhạc (thanh nhạc, nhạc cụ), Dân tộc nhạc học, Sư phạm biểu diễn Âm nhạc, Âm nhạc học...

            * Ghi chú:

- Các trường hợp khác do Hội đồng tuyển sinh quyết định.

- Các học phần bổ sung kiến thức do Hội đồng tuyển sinh quyết định trên cơ sở đối chiếu giữa Chương trình đào tạo đại học của người học và Chương trình đào tạo đại học cùng ngành của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

4.  Điều kiện trúng tuyển, xét tuyển

- Thí sinh thuộc diện xét trúng tuyển phải đạt 50% của thang điểm đối với mỗi môn thi, kiểm tra (sau khi đã cộng điểm ưu tiên, nếu có).

- Căn cứ vào chỉ tiêu đã được thông báo cho từng ngành, chuyên ngành đào tạo và tổng điểm hai môn thi, kiểm tra của từng thí sinh (không cộng điểm môn ngoại ngữ), hội đồng tuyển sinh xác định phương án điểm trúng tuyển.

- Tr­ường hợp có nhiều thí sinh cùng tổng điểm hai môn thi, kiểm tra nêu trên (đã cộng cả điểm ưu tiên, nếu có) thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:

+ Thí sinh là nữ ưu tiên theo quy định tại Khoản 4, Điều 16 Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 về các biện pháp đảm bảo bình đẳng giới;

+ Người có điểm cao hơn của môn chủ chốt của ngành, chuyên ngành;

+ Người được miễn thi ngoại ngữ hoặc người có điểm cao hơn của môn ngoại ngữ.

- Công dân nước ngoài có nguyện vọng học thạc sĩ tại Việt Nam được thủ trưởng cơ sở đào tạo căn cứ vào ngành đào tạo, kết quả học tập ở trình độ đại học; trình độ ngôn ngữ theo yêu cầu của chương trình đào tạo và trình độ tiếng Việt để xét tuyển; trường hợp có điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam với chính phủ nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế về việc tiếp nhận công dân nước ngoài đến Việt Nam học tập ở trình độ thạc sĩ thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận hợp tác đó.

            5. Danh mục các hướng nghiên cứu trình độ đào tạo tiến sĩ: Phụ lục kèm theo

            6. Thời gian đào tạo

            - Từ 1 năm rưỡi đến 2 năm với trình độ đào tạo thạc sĩ.

            - Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục, đối với người có bằng đại học là 4 năm tập trung liên tục.

            7. Yêu cầu về ngoại ngữ

            7.1. Đối với thí sính dự thi thạc sĩ

Thí sinh phải dự thi ngoại ngữ theo quy định; Nếu có một trong những chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau đây thì được miễn thi ngoại ngữ:

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài.

b) Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ (Chính quy hoặc tại chức).

c) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng.

d) Có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 2/6 (A2 theo Khung Châu Âu) trở lên và trong thời hạn 2 năm tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, cấp bởi các cơ sở giáo dục đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận hoặc của Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

            7.2. Đối với thí sinh dự tuyển tiến sĩ

Người dự tuyển nghiên cứu sinh phải đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ như sau:

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;

b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

            8. Đối tượng và chính sách ưu tiên với thí sinh dự thi trình độ đào tạo thạc sĩ

8.1. Đối tượng ưu tiên        

 -  Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

 - Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh.

 - Con liệt sĩ.

 - Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động.

 - Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế hiện hành.

- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

8.2. Mức ưu tiên

            Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại mục 8.1 (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi 10 điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ và cộng 01 điểm (thang điểm 10) cho môn thi chủ chốt.

            9. Hồ sơ dự tuyển: Theo mẫu phát hành tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. Thời gian phát hành từ ngày 15/02/2020 tại phòng E303 - nhà E, số 18, ngõ 55, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

            10. Dự kiến thời gian nộp hồ sơ, xét tuyển và công bố kết quả

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ 01/4/2020 đến ngày 30/6/2020.

- Các lớp bổ sung kiến thức: Dự kiến từ ngày 04/5/2020.

- Các lớp ôn tập: Dự kiến từ ngày 15/6/2020.

- Thời gian thi và xét tuyển: Dự kiến đầu tháng 7 năm 2020

            - Thời gian công bố kết quả và ra quyết định trúng tuyển : Trước ngày 15/8/2020.

            - Thời gian khai giảng khóa học: Dự kiến tháng 9/2020

            11. Địa chỉ liên hệ

- Khoa Sau đại học, tầng 3, nhà E, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW, số 18, ngõ 55, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Email: khoasdh@spnttw.edu.vn.      Website: www.spnttw.edu.vn.

Tel: 024.62516423. Mobile: 01667.801.188; 0904.176.480.

  - Trung tâm Tuyển sinh & Hợp tác Đào tạo, khu Hiệu bộ, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW, số 18, ngõ 55, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Email: tuyensinh@spnttw.edu.vn.      Wesbsite: tuyensinh.spnttw.edu.vn

 Tel: 024.62516416; Hotline: 0947.392.229

Nguồn: Thông báo số88/TB-ĐHSPNTTW, ngày 14 tháng 2 năm 2020)

Hoạt động đào tạo

Thông tin Tuyển sinh về các ngành Đào tạo, Bồi dưỡng của NUAE

Thông tin website

TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO
+ Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
+ Người chịu trách nhiệm nội dung website: GĐ. Ths Lê Ngọc Chiến

Địa chỉ: Số 18 ngõ 55, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 625 16416 - Hotline: 039.827.9096.
Email: tuyensinh@spnttw.edu.vn
Website: http://tuyensinh.spnttw.edu.vn

Ghi rõ nguồn "tuyensinh.spnttw.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.