Giới thiệu chung

   TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO

        Trung tâm Tuyển sinh và Hợp tác đào tạo là đơn vị trực thuộc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, được thành lập theo Quyết định số 322/QĐ-ĐHSPNTTW ngày 31/3/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. Trung tâm có chức năng quản lý, tổ chức các hoạt động: Tuyển sinh; Hợp tác, liên kết đào tạo; Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; Hợp tác quốc tế phục vụ đào tạo của Nhà trường và đáp ứng nhu cầu xã hội.

1. Nhiệm vụ cụ thể của Trung tâm

       - Chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo ở trong và ngoài nước tổ chức tuyển sinh, liên kết, hợp tác đào tạo theo các hình thức, các hệ đào tạo của Nhà trường.

       - Tổ chức đào tạo các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn theo các hệ đào tạo của Trường.

       - Xây dựng kế hoạch, tổ chức, quản lý đào tạo, bồi dưỡng các khóa học Nghệ thuật, nghiệp vụ sư phạm, bồi dưỡng chức danh và các chương trình bồi dưỡng khác theo yêu cầu của Nhà trường.

       - Tham mưu, thực hiện điều phối các hoạt động Hợp tác quốc tế.

2. Cán bộ, viên chức của Trung tâm

TT

Họ và tên

Thông tin liên hệ

1

ThS. Lê Ngọc Chiến

 Giám đốc Trung tâm

 - ĐT:  0968503179

 - Email: lengocchien@gmail.com

2

CN. Trần Danh Toàn

Phó Giám đốc

 - ĐT: 0982 463 458 

 - Email: toantd1979@gmail.com

3

ThS. CVC Đào Thị Việt Hà

Phó Giám đốc

 - ĐT: 0985 295 959 

 - E-mail: daothivietha1977@gmail.com

4

ThS. Phùng Hoàng Việt

Chuyên viên

- ĐT: 0904 233 550

- Email: phviet230380@gmail.com

5

ThS. Trần Hoàng Minh

Chuyên viên

- ĐT: 0912 265 566

- Email: luckyprince82@yahoo.com

6

ThS. Lê Thị Huyền

Chuyên viên

- ĐT: 0936 706 969

- Email: lehuyen19782@gmail.com

7

ThS. Trần Thị Phương

Chuyên viên

- ĐT: 0947 279 856

- Email: phuongtranspnttw@gmail.com

8

ThS. Vũ Mạnh Tiệp

Chuyên viên

- ĐT: 0975 089 368 

- Email: vumanhtiep10591@gmail.com

 

TRUNG TÂM TUYỂN SINH VA HỢP TÁC ĐÀO TẠO 

Địa chỉ: Tầng 1 nhà Hiệu bộ, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại Văn phòng: (024) 625 16416 - Hotline: 0947392229

Email: hoptacquocte@spnttw.edu.vn - tuyensinh@spnttw.edu,vn

 

Hoạt động đào tạo

Thông tin Tuyển sinh về các ngành Đào tạo, Bồi dưỡng của NUAE

Thông tin website

TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO
+ Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
+ Người chịu trách nhiệm nội dung website: GĐ. Ths Lê Ngọc Chiến

Địa chỉ: Số 18 ngõ 55, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 625 16416 - Hotline: 039.827.9096.
Email: tuyensinh@spnttw.edu.vn
Website: http://tuyensinh.spnttw.edu.vn

Ghi rõ nguồn "tuyensinh.spnttw.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.