Tuyển sinh năm 2024

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022

21 Tháng Bảy 2022          2965 lượt xem

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2022

 

Số: 1323/TB-HĐTS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển thẳng vào đại học chính quy năm 2022

 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non;

Căn cứ Quyết định số 1683/QĐ-BGDĐT ngày 17/6/2022 của Bộ Giáo cụ và Đào tạo về việc phên duyệt kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1175/QĐ-ĐHSPNTTW ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW về việc ban hành Đề án tuyển sinh đại học năm 2022;

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tiến hành họp và xét các hồ sơ xét tuyển thẳng theo Điều 8 của Quy chế tuyển sinh năm 2022 đối với thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng hệ đại học chính quy vào Trường ĐHSP Nghệ thuật TW năm 2022, kết quả như sau:

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

CMTND/CCCD

Ngành trúng tuyển

1

Mai Quốc Bình

16/7/2004

Nam

012040118220

 Piano

2

Trần Hương Thủy

20/11/2003

Nữ

022303001572

 Sư phạm Mĩ thuật

3

Phạm An Thư

07/6/2004

Nữ

001304004849

 Quản lý Văn hóa

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học vào ngành trúng tuyển trên Hệ thống của Bộ GDĐT từ ngày 22/7/2022 đến 17h00 ngày 20/8/2022. Thời gian nhập học tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW sẽ thông báo tới thí sinh sau.

Sau thời gian quy định, nếu thí sinh không xác nhận nhập học trên Hệ thống của Bộ GDĐT, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW xem như thí sinh từ chối nhập học.

Trường hợp cần thêm thông tin, thí sinh vui lòng liên hệ Trung tâm Tuyển sinh và Hợp tác đào tạo, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, địa chỉ số 18, ngõ 55, đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội. Điện thoại: 02462516416, Hotline/Zalo 0947392229/ 0398279096.

Trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận

 - Ban Giám hiệu;

 - Website;

 - Thí sinh;

- Lư­u: VT, TTTS&HTĐT (20).                                                                                    

                                                               

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

PGS.TS. Đào Đăng Phượng

Hoạt động đào tạo

Thông tin Tuyển sinh về các ngành Đào tạo, Bồi dưỡng của NUAE

Thông tin website

TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO
+ Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
+ Người chịu trách nhiệm nội dung website: GĐ. Ths Lê Ngọc Chiến

Địa chỉ: Số 18 ngõ 55, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 625 16416 - Hotline: 039.827.9096.
Email: tuyensinh@spnttw.edu.vn
Website: http://tuyensinh.spnttw.edu.vn

Ghi rõ nguồn "tuyensinh.spnttw.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.