Thông tin tuyển sinh

Thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy, liên thông chính quy năm 2021

14 Tháng Tám 2021          1993 lượt xem

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                   Số: 1131 /TB -HĐTS                                              Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Điểm trúng tuyển đại học chính quy, liên thông chính quy năm 2021

 

            Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2021 của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW;

            Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh ngày 13/8/2021 về việc xét điểm trúng tuyển đại học, đại học liên thông chính quy năm 2021, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐHSP Nghệ thuật TW thông báo điểm trúng tuyển các ngành như sau:

            1. Điểm trúng tuyển:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

(2 môn năng khiếu nhân hệ số 2)

1

Sư phạm Âm nhạc

7140221

32 điểm

2

Sư phạm Âm nhạc Mầm non

3

Sư phạm Mỹ thuật

7140222

30 điểm

4

Sư phạm Mỹ thuật Mầm non

5

Hội họa

7210103

34 điểm

6

Thiết kế Đồ họa

7210403

Điểm kiểm tra năng khiếu lần 2 (Môn 2 - Hình hoạ, Môn 3 - Vẽ màu) mỗi môn phải đạt từ 7.0 điểm trở lên, điểm xét tuyển môn Văn đạt 5.0 điểm trở lên.

7

Thiết kế Thời trang

7210404

33 điểm

8

Công nghệ May

7540204

18 điểm (Tổ hợp A00, D)

27 điểm (Khối H00)

9

Thanh nhạc

7210205

38 điểm (Môn 3 - Thanh nhạc chuyên ngành phải có kết quả từ 8.0 điểm trở lên)

10

Piano

7210208

33 điểm (Môn 3 - Piano chuyên ngành phải có kết quả từ 6.5 điểm trở lên).

11

Quản lý Văn hóa

7229042

18 điểm (Tổ hợp C00)

27 điểm (Khối H00, N00)

12

Du lịch

7810101

18 điểm (Tổ hợp C00, C03, C04, D)

13

Công tác Xã hội

7760101

18 điểm (Tổ hợp C00, C03, C04, D00)

14

Diễn viên Kịch - Điện ảnh

7210234

32 điểm (Điểm 2 môn Hình thể - Tiếng nói và Diễn xuất đạt từ 13 điểm trở lên chưa nhân hệ số)

15

Liên thông Sư phạm Âm nhạc

7140221

5.0 điểm trở lên đối với đào tạo niên chế.

2.0 điểm trở lên đối với đào tạo theo hình thức tín chỉ.

 

 

16

Liên thông Sư phạm Mỹ thuật

7140222

17

Liên thông Quản lý Văn hóa

7229042

18

Liên thông Diễn viên Kịch - Điện ảnh

7210234

            - Thí sinh đã đủ điểm trúng tuyển năng khiếu nhưng còn thiếu điểm môn Văn, khẩn trương gửi điểm môn Văn về Hội đồng tuyển sinh trước 18h00 ngày 18/8/2021.

            - Những thí sinh không trúng tuyển các ngành Thanh nhạc, Piano, Diễn viên Kịch - Điện ảnh, Thiết kế Đồ họa, Hội họa, Thiết kế Thời trang, đủ điểm trúng tuyển vào các ngành Sư phạm Mỹ thuật, Quản lý Văn hóa, Du lịch, Công tác Xã hội, Công nghệ May làm đơn xin chuyển điểm (theo mẫu) gửi đến HĐTS trước ngày 18/8/2021 để Hội đồng tuyển sinh xét trúng tuyển và làm thủ tục nhập học cho thí sinh.

            2. Phúc tra/phúc khảo: Những thí sinh không trúng tuyển của khối N00 (Ngành Sư phạm Âm nhạc, Thanh nhạc, Piano, Diễn viên Kịch - Điện ảnh) đã có đơn xin phúc tra/phúc khảo:

            - 9h00 ngày 16/8/2021 tập trung nghe phổ biến các quy định về phúc tra/phúc khảo trên ứng dụng Microsoft Teams.

            - 7h00 ngày 17/8/2021 thí sinh được kiểm tra lại năng khiếu theo hình thức trực tuyến (online) và phúc tra lại clip bài dự thi của thí sinh.

            3. Danh sách trúng tuyển: Thí sinh truy cập website http//spnttw.edu.vn để xem danh sách công bố điểm trúng tuyển.

            Hội đồng tuyển sinh Trường ĐHSP Nghệ thuật TW trân trọng thông báo!

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- Website;

- HĐTS;

- Thí sinh dự thi;

- Lưu VT, TTTS&HTĐT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Đã ký)

 

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Đào Đăng Phượng

Hoạt động đào tạo

Thông tin Tuyển sinh về các ngành Đào tạo, Bồi dưỡng của NUAE

Thông tin website

TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO
+ Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
+ Người chịu trách nhiệm nội dung website: GĐ. Ths Lê Ngọc Chiến

Địa chỉ: Số 18 ngõ 55, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 625 16416 - Hotline: 039.827.9096.
Email: tuyensinh@spnttw.edu.vn
Website: http://tuyensinh.spnttw.edu.vn

Ghi rõ nguồn "tuyensinh.spnttw.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.